metallskrot

Metallskrot finns i många olika former, och framför allt är det bilar och jordbruksutrustning som hör till den största delen av kategorin metallskrot. Det är därför som det är så viktigt att du ska återvinna på en auktoriserad bilskrot. Våra skrotbilar kan vara enorma resurskällor om vi bara tar hand om metallskrotet på rätt sätt.

Här är några av de viktigaste aspekterna till varför du ska skrota bilen:

Skrotning och återvinning av din bil minskar avfallet: Ju mindre avfall som hamnar på soptippen, desto bättre är det för miljön. Vissa ämnen som hamnar på våra soptippar kan skada både jorden och grundvattnet för hundratals år framåt. Om vi i stället ser till att dessa ämnen kan återvinnas och tas om hand på rätt sätt, desto större blir vinsten för vår miljö och omgivning.

Återvinn din bil och ta hand om giftiga kemikalier: Batterier, radioapparater och andra liknande föremål i ditt fordon orsakar betydande föroreningsproblem. Precis som att du inte ska slänga ut elektroniska apparater i naturen, då det leder till att giftiga ämnen som bly och kvicksilver läcker ut, så ska du inte heller låta ditt gamla fordon stå i naturen och förfalla. Läckaget från en gammal bil kan påverka både jorden och grundvattnet på ett katastrofalt sätt. Bilar är proppfulla av sådant som inte ska hamna i vår natur.

Återvinn din bil och spara på våra resurser: Metall är en resurs som bryts fram ur berg och gruvor, så genom att återvinna din bil ser du till att metallen får ett andra liv. Det minskar behovet av att bryta nya metaller och minskar mängder av olika föroreningar på samma gång!

Återvinning av din bil minskar energislöseriet och växthusgaser: Det krävs mer energi för att förvandla nybruten malm till metall, än att förvandla återvunnet stål till nytt användbart stål. Faktum är att det går åt 95 % mindre energi att återvinna än att bryta nytt! Genom att inte behöva använda enorma maskiner för att bryta malm och allt bränsle som krävs för att driva dessa maskiner, bidrar det också till att minska de saker som påverkar jorden mest negativt. Mindre utsläpp, mindre växthusgaser och minskad energi- och vattenåtgång.

Oavsett om du vill skydda planeten och minimera den påverkan du har på den, eller om du helt enkelt bara vill få bort en uttjänt gammal bil eller jordbruksmaskin från din uppfart eller gård – vänd dig till en auktoriserad bilskrot. 

Att återvinna ditt gamla fordon och dess metallskrot, är en vinst både för din plånbok och för miljön. Att återvinna metallskrot är att ta ansvar, både om vår planet och vår gemensamma framtid.