För Malmby Bilskrot AB (”Malmby Bilskrot”) är det viktigt att du ska känna dig trygg med att Malmby Bilskrot behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. I den här integritetspolicyn beskriver vi bland annat hur Malmby Bilskrot behandlar dina personuppgifter.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att Malmby Bilskrot skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som Malmby Bilskrot har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!

Integritetspolicy

Så här behandlar Malmby Bilskrot dina personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver hur Malmby Bilskrot behandlar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Malmby Bilskrot, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Malmby Bilskrot dina personuppgifter?

Malmby Bilskrot samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du är i kontakt med oss via vår hemsida, e-post, post, våra sociala medier eller på annat sätt.

Vilka personuppgifter behandlas?

Malmby Bilskrot behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter och/eller annan information som du lämnat till Malmby Bilskrot.

Varför behandlar Malmby Bilskrot personuppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Malmby Bilskrot för bland annat följande ändamål:

  • för att kontakta dig,
  • för att fullgöra våra åtaganden i enlighet med de tjänster som du använder dig av från Malmby Bilskrot och vår service i övrigt gentemot dig.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Malmby Bilskrot. Malmby Bilskrot lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller myndigheter om Malmby Bilskrot inte är skyldig att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Malmby Bilskrot vidarebefordrar eller säljer aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur länge sparar Malmby Bilskrot dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter Malmby Bilskrot har sparat om dig (registerutdrag).

Om dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta Malmby Bilskrot behandla dina personuppgifter.

Begäran om registerutdrag, information, korrigering av felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta personuppgifter och borttagning av personuppgifter kan begäras här.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Malmby Bilskrot arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Cookies

Malmby Bilskrot webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Malmby Bilskrot använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök.

a. Cookies för att förbättra funktionaliteten på våra webbplatser
En anledning till att Malmby Bilskrot använder cookies är att bättre förstå hur dess webbplatser används för att förbättra sin attraktionskraft, innehåll och funktionalitet. Cookies används av Malmby Bilskrot, till exempel för att bestämma vilka sidor av webbplatsen som besöks och vilket innehåll som intresserar användaren. För dessa ändamål använder Malmby Bilskrot flash cookies och load time optimization cookies. Dessa så kallade ” first-party cookies ” registrerar, framförallt antalet gånger en sida nås, antalet webbsidor som visas, hur mycket tid som spenderas på Malmby Bilskrot webbplatser, sekvensen av besökta sidor, de söktermer som ledde dig till Malmby Bilskrot webbplats, vilket land, region och eventuellt staden från där sidan håller på att läsas ifrån, operativsystem och webbläsare som används, språkinställning och din hur ofta Malmby Bilskrot webbplatser nås av mobila enheter. Malmby Bilskrot registrerar också musrörelser, klick och rullning för att ta reda på vilka delar av sin webbplats som är av särskilt intresse för besökare. IP-adressen till din dator, som överförs av tekniska skäl, har automatiskt gjorts anonym så att din identitet inte kan fastställas.

Som registrerad användare har du möjlighet att logga in på Malmby Bilskrot webbplats med hjälp av dina registreringsuppgifter, det vill säga “logga in”. I sådana fall Malmby Bilskrot använder också cookies för att identifiera dig som registrerad kund på ett upprepningsbesök på sin webbplats inom en 28-dagarsperiod och att du förbli inloggad.
Under ditt första besök på Malmby Bilskrot hemsida, kommer en popup visas vid den övre kanten av skärmen där du ombeds att bekräfta om du samtycker till användningen av cookies. Knappen som tillgänglig kan användas för att godkänna tillstånd. Om du ändrar dig senare, helt enkelt radera alla cookies som lagras av din webbläsare.

b. Cookies för användningsbaserad onlineannonsering
Malmby Bilskrot förbehåller sig rätten att använda uppgifter som erhållits genom att analysera webplatsbeteendet hos besökare till sina webbplatser via cookies för att kunna visa specifik reklam för vissa Malmby Bilskrot produkter på Malmby Bilskrot hemsidor. Malmby Bilskrot tror att du dra nytta av detta som en användare eftersom Malmby Bilskrot visar reklambanderoller eller innehåll baserat på dina surfvanor för att matcha dina intressen, minska slumpmässig reklam och visning av innehåll som sannolikt är av mindre intresse för dig.

c. Hur kan man förhindra “cookies” från att lagras på din hårddisk och radera dessa
u kan konfigurera din webbläsare för att förhindra att cookies lagras på din hårddisk eller att bli tillfrågad varje gång om du samtycker till placeringen av cookies. Du kan också radera ut cookies när som helst. Rådgör med din webbläsares hjälpfunktion för att läsa om hur allt detta fungerar i detalj. En förklaring med skärmdumpar är tillgänglig för webbläsarna Firefox, Microsoft Internet Explorer och Google Chrome via denna länk: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2. Om du inte accepterar lagring av cookies kan funktionaliteten hos våra erbjudanden försämras.

Tredjeparts cookies används av Malmby Bilskrot

(1) Google Analytics
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics använder en särskild form av “cookies”, dvs textfiler som lagras på din dator tillåter analys av din webbplatsanvändning. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av denna webbplats är oftast skickad till en Google-server i USA där den lagras. Malmby Bilskrot vill påpeka att koden “gat._anonymizeIp ();” har lagts till i Google Analytics på denna webbplats för att säkerställa anonym registrering av IP-adresser, så kallade “IP maskering”). Google IP anonymisering på denna webbplats stympar din IP-adress inom EU och EEG territorium. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adress skickas till en Google-server i USA och stympas där.

På vår bekostnad, kommer Google att använda denna information för att analysera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra webbplats och Internetanvändningsrelaterade tjänster för webbplatsens operatör. IP-adressen överförs av webbläsaren som en del av Google Analytics är inte sammanlänkad med annan Google-data. Ni kan neka lagring av cookies genom att ändra inställningarna i webbläsaren, följaktligen se punkt 7. c. ovan; Du kan också förhindra att insamlad data som genereras av cookien gällande din användning av webbsidan (inklusive din IP-adress) från att skickas till Google och förhindra behandlingen av dessa uppgifter Google genom att hämta och installera webbläsaren plugin tillgänglig via länken http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Ytterligare information om användarvillkoren och datasekretesspolicy kan hittas på http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html .

(2) Google Ads
Denna webbplats använder Google Ads, en Google analystjänst samt omvandlingsspårning som en del av Google Ads. Google Ads placerar en omvandlingsspårning cookie på din dators hårddisk (kallas “conversion cookie”) när du klickar på en annons som levereras av Google. Dessa cookies blir ineffektiva efter 30 dagar och används inte för personidentifiering. Om du besöker vissa sidor på vår hemsida, kan Google och Malmby Bilskrot spåra om du vidarebefordrades till den sidan genom att klicka på en annons.

Data som erhållits genom användning av konverteringscookies används för statistikrapportering för Ads-kunder som använder omvandlingsspårning. Statistiken berättar det totala antalet användare som klickat på annonsen som levereras av Google och öppnade en webbsida med en märkning för omvandlingsspårning. Vi får inte någon information som möjliggör personlig identifiering av användare. Vi kan inte korshänvisa de uppgifter som erhållits till någon specifik användare.

Förutom ”conversion tracking” utnyttjar Malmby Bilskrot också funktionerna

* Remarketing
* Publik med gemensamma intressen
* Användardefinierad publik med gemensamma intressen
* Köpvillig publik
* Liknande publik * demografiska och geografisk inriktning.

Google Remarketing funktionen tillåter Malmby Bilskrot att nå användare som tidigare har besökt Malmby Bilskrot webbplats genom att visa reklam till publiken som redan är intresserade av våra produkter och tjänster. Ads bestämmer också vilka gemensamma intressen som finns och deras gemensamma drag bland användare av Malmby Bilskrot webbplats baserat på användarnas beteende på webbplatser i Google Display-nätverket under de senaste 30 dagarna och kontextuella sökmotorsuppgifter. Baserat på denna information, hittar Ads sedan nya potentiella kunder på marknaden vars intressen och egenskaper liknar användarna av vår hemsida. Målgruppspecifik marknadsföring sker genom användning av cookies i kombination, som Google Analytics-cookies.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.